Kontakt

Kontakt ogólny

Marquard Media  Polska Sp. z o.o.
Al.Jerozolimskie 142A 
02-305 Warszawa

tel. + 48 22 421 10 00
e-mail: info@marquard.pl

Projekty specjalne

events@marquard.pl

Studio foto

studio@marquard.pl

Zarząd

Zsuzsanna Óhidi
Prezes Zarządu
Zsuzsanna Óhid
Członek Zarządu
Bijan Khezri
Członek Zarządu
Edyta Sidwa
Dyrektor Działu Digital
Marta Komańska
Dyrektor Marketingu
Krzysztof Główczyński
Dyrektor Produkcji
Marek Kulawik
Dyrektor Administracji
Rafał Kordus
Prokurent

Marquard Media Polska Sp. z o.o.
Al.Jerozolimskie 142A 
02-305 Warszawa

Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie,
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
KRS: 0000004199,  NIP: 5220059682,
Kapitał zakładowy: 2 000 000 zł

MARQUARD PUBLISHING Sp. z o.o.
Al.Jerozolimskie 142A
02-305 Warszawa

Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie,
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
KRS: 0000022276, NIP: 5271738737,
Kapitał Zakładowy: 305 550 zł

Papilot Sp. z o.o.
Al.Jerozolimskie 142A
02-305 Warszawa

Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie,
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
KRS: 0000495214, NIP: 5252578155

Aktualności

Więcej