Kontakt

Kontakt ogólny

Marquard Media  Polska Sp. z o.o.
Al.Jerozolimskie 142A 
02-305 Warszawa

tel. + 48 22 421 10 00
e-mail: info@marquard.pl

Projekty specjalne

events@marquard.pl

Studio foto

studio@marquard.pl

Zarząd

Zsuzsanna Óhidi
Prezes Zarządu
Bijan Khezri
Członek Zarządu
Edyta Sidwa
Dyrektor Działu Digital
Justyna Duszyńska
Dyrektor Sprzedaży
Krzysztof Główczyński
Dyrektor Produkcji
Marek Kulawik
Dyrektor Administracji
Andrzej Fudała
Dyrektor Finansowy
 
 

Marquard Media Polska Sp. z o.o.
Al.Jerozolimskie 142A 
02-305 Warszawa

Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie,
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
KRS: 0000004199,  NIP: 5220059682,
Kapitał zakładowy: 2 000 200 zł

 

Papilot Sp. z o.o.
Al.Jerozolimskie 142A 
02-305 Warszawa

Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie,
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
KRS: 0000495214, NIP: 5252578155

Aktualności

Więcej