Kontakt

Kontakt ogólny

Marquard Media  Polska Sp. z o.o.
ul. Wilcza 50/52 
00-679 Warszawa

tel. + 48 22 421 10 00
e-mail: info@marquard.pl

Projekty specjalne

events@marquard.pl

Studio foto

studio@marquard.pl

Zarząd

Iwona Kossmann
Prezes Zarządu
Peter Brase
Członek Zarządu
 
Edyta Sidwa
Dyrektor Działu Digital
Marta Komańska
Dyrektor Marketingu
Krzysztof Główczyński
Dyrektor Produkcji
Marek Kulawik
Dyrektor Administracji
Rafał Kordus
Dyrektor Finansowy

Marquard Media Polska Sp. z o.o.
ul. Wilcza 50/52 
00-679 Warszawa

Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie,
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
KRS: 0000004199,  NIP: 5220059682,
Kapitał zakładowy: 2 000 000 zł

MARQUARD PUBLISHING Sp. z o.o.
ul. Wilcza 50/52
00-679 Warszawa

Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie,
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
KRS: 0000022276, NIP: 5271738737,
Kapitał Zakładowy: 305 550 zł

Papilot Sp. z o.o.
ul. Wilcza 50/52
00-679 Warszawa

Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie,
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
KRS: 0000495214, NIP: 5252578155

Aktualności

Więcej