CZYTELNIK

Czytelnik to wykształcony, spełniony zawodowo mężczyzna, o wysokiej kulturze osobistej, zainteresowany sztuką,
otwarty na świat i inne kultury. Jest aktywny, nowoczesny, ceni wygodę i wysoki standard życia.

Średni nakład jednorazowy - 60 000
Rozpowszechnianie płatne razem - 29 106
Czytelnictwo - 502 517

Źródło: ZKDP, I-VIII 2016 (RPR)
PBC, Millward Brown SMG/KRC, X 2015 - IX 2016, CCS, n=20 049

KONTAKT

Anna Dylicka

Dyrektor segmentu męskiego
tel. +48 22 421 13 83
e-mail: anna.dylicka@marquard.pl

 

Beata Moch

koordynator ds.sprzedaży
tel. +48  22 421 13 30
e-mail: beata.moch@marquard.pl

Aktualności

Więcej