Marquard Media Polska zmienia się w platformę nowych mediów

Marquard Media Polska zmienia się w platformę nowych mediów

Marquard Media Polska wprowadza nowy model operacyjny działalności zmieniając się w platformę nowych mediów. Odejście od tradycyjnej roli wydawcy będzie polegało na tworzeniu bardziej angażujących treści, celem zwiększenia swojej atrakcyjności na dynamicznie rozwijającym się rynku mediów.

Struktura wewnętrzna Marquard Media Polska zostaje określona poprzez objęcie stanowiska Prezesa Zarządu przez Bijana Khezri, który nadal będzie pełnił funkcję CEO Grupy Marquard Media. Andrzej Fudała, w randze Wiceprezesa Zarządu (COO oraz CFO), odpowiada za całościowe zarządzanie operacyjne w Polsce oraz implementację obranej strategii. Zsuzsanna Ohidi pozostaje w strukturach firmy w roli doradcy strategicznego. Wprowadzone zmiany w obrębie Zarządu są konsekwencją podziału obowiązków, jaki został wypracowany i ugruntowany w ostatnich miesiącach.

Przeprowadzane przez nas zmiany mają na celu skrócenie dystansu między mediami a odbiorcą. Są odpowiedzią na trendy, które dawno pojawiły się na świecie, a ich implementacja w Polsce była kwestią czasu. To odejście od tradycyjnego postrzegania mediów jako podmiotów wydających prasę i tworzących serwisy internetowe, na rzecz modelu koncentrującego swoje działania na budowaniu nowych mediów w oparciu o mikrospołeczności i ich zaangażowanie - wyjaśnia Bijan Khezri, CEO Grupy Marquard Media, Prezes Zarządu Marquard Media Polska.

Zamierzamy zwiększyć wartość naszych marek na wszystkich płaszczyznach: digital, eventy, akcje specjalne, wydania drukowane, z równomiernym naciskiem na każdą z nich. Porządkujemy portfolio, skupiając się na trzech segmentach: Men (Playboy, CKM, Esquire), Women (Harper’s Bazaar, Cosmopolitan, Joy), Celebrity & Lifestyle (Kozaczek.pl, Papilot.pl, Zeberka.pl) – dodaje Andrzej Fudała, Wiceprezes Zarządu.

Punktem styku między platformami digitalowymi a ich użytkownikami są akcje specjalne i eventy, które w sposób naturalny wchodzą w dialog z mikrospołecznościami. To istotny obszar dla Marquard Media Polska, w ramach którego planowana jest zintensyfikowana ekspansja.

Maksymalizując tempo rozwoju platformy digitalowej (skupiającej się na portalach Kozaczek.pl, Papilot.pl, Zeberka.pl) podjęto również decyzję o zaprzestaniu inwestowania w brandy: Hot Moda i Shape. Ich ostatnie wydania zaplanowane są odpowiednio na wrzesień i październik br.

Aktualności

Więcej