Kontakt

Kontakt ogólny

Marquard Media Polska Sp. z o.o.

ul. Piękna 19

00-549 Warszawa

tel. + 48 22 421 10 00
e-mail: [email protected]

Współpraca

[email protected]

Zarząd

Bijan Khezri
Prezes Zarządu
 
 

Marquard Media Polska Sp. z o.o.

ul. Piękna 19

00-549 Warszawa

Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie,
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
KRS: 0000004199,  NIP: 5220059682,
Kapitał zakładowy: 2 000 200 zł

 

Papilot Sp. z o.o.

ul. Piękna 19

00-549 Warszawa

Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie,
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
KRS: 0000495214, NIP: 5252578155