Kontakt

Kontakt ogólny

Marquard Media  Polska Sp. z o.o.
Al.Jerozolimskie 142A 
02-305 Warszawa

tel. + 48 22 421 10 00
e-mail: info@marquard.pl

Projekty specjalne

events@marquard.pl

Studio foto

studio@marquard.pl

Zarząd

Bijan Khezri
Prezes Zarządu
Andrzej Fudała
Wiceprezes Zarządu
 
 

Marquard Media Polska Sp. z o.o.
Al.Jerozolimskie 142A 
02-305 Warszawa

Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie,
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
KRS: 0000004199,  NIP: 5220059682,
Kapitał zakładowy: 2 000 200 zł

 

Papilot Sp. z o.o.
Al.Jerozolimskie 142A 
02-305 Warszawa

Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie,
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
KRS: 0000495214, NIP: 5252578155

Aktualności

Więcej