Newsletter regulamin

REGULAMIN NEWSLETTERA SERWISÓW INTERNETOWYCH ESQUIRE.PL, PAPILOT.PL, HARPERSBAZAAR.PL, KOZACZEK.PL

 1. Niniejszy regulamin (dalej: Regulamin”) określa zasady świadczenia usługi drogą elektroniczną – bezpłatnego newslettera (dalej: „Newsletter”) wysyłanego poprzez następujące serwisy internetowe: www.papilot.pl, www.esquire.pl, www.harpersbazaar.pl, www.kozaczek.pl (dalej: „Serwisy”).
 2. Podmiotem świadczącym usługę Newslettera oraz administratorem Serwisów jest Marquard Media Polska Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 142A, 02-305 Warszawa (dalej: „Administrator”).
 3. Zapisanie się do Newslettera wymaga podania adresu email. Adres e-mail będzie służył jedynie wysyłaniu wiadomości Newslettera. Dodatkowo przy zapisie do Newslettera możliwe jest (dobrowolne) wskazanie interesującej Panią/Pana tematyki, dzięki czemu możliwe będzie przesyłanie przez Administratora w ramach Newslettera treści bardziej adekwatnych do wskazanych zainteresowań.
 4. Po wypełnieniu formularza Newslettera, otrzyma Pan/Pani od Administratora wiadomością email link aktywujący Newslettera. W zależności od sytuacji przesłanie e-maila z linkiem aktywującym trwa od kilku minut do kilku godzin. Jeżeli e-mail do Pana/Pani nie dotrze na podany adres, a adres e-mail jest właściwy, należy sprawdzić ustawienia i zawartość filtrów antyspamowych swojej poczty elektronicznej, gdyż któryś z filtrów może potraktować ten e-mail, jako SPAM. Jeżeli w ciągu 12 godzin wiadomość email z linkiem aktywującym nie dotrze, należy skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem formularza kontaktowego w Serwisie. Jeżeli aktywacja Newslettera nie zostanie potwierdzona przez Panią/Pana w ciągu 48 godzin od momentu wypełnienia formularza Newslettera, konto stanie się nieaktywne. Po kliknięciu na link aktywacyjny lub skopiowanie tego linku i wklejenie go w polu adresu URL wyszukiwarki, usługa Newslettera zostanie aktywowana.
 5. Po zapisaniu się do Newslettera będzie Pani/Pan otrzymywać informacje zależne od tematyki poruszanej w Serwisie, na którego Stronach nastąpiło zapisanie się do Newslettera (treść wiadomości może się różnić dla poszczególnych Serwisów). Przy wysyłaniu Pani/Panu treści Newslettera może być uwzględniana szczególnie tematyka, którą zaznaczył(a) Pan/Pani podczas zapisywania się do Newslettera.
 6. Niektóre informacje zawarte w Newsletterze mogą stanowić informację handlową, w rozumieniu art. 2 ustawy z 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, która dotyczyć może zarówno Administratora jak i jego partnerów. Wiadomości Newslettera nie będą jednak zawierały wyłącznie reklamy partnerów, a Pani/Pana adres email pozostanie w dyspozycji wyłącznie Administratora.
 7. Wiadomości Newslettera są wysyłane z częstotliwością nie większą niż raz w tygodniu. Administrator zastrzega sobie również prawo do wstrzymania się z wysyłaniem wiadomości Newslettera na wybrany przez niego okres. O terminie wysyłki najbliższego Newslettera może Pani/Pan dowiedzieć się, wysyłając pytanie na adres email Administratora wskazany w niniejszym Regulaminie.
 8. Może Pani/Pan w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania Newslettera - poprzez kliknięcie stosownego linka zamieszczonego na końcu każdej wiadomości wysłanej w ramach Newslettera.
 9. Wszelkie pytania i uwagi dotyczące Newslettera należy zgłaszać na adres [email protected] Administrator podejmie starania, aby odpowiedzieć na Państwa pytania w ciągu 14 dni roboczych.
 10. Administratorem Państwa danych osobowych jest Administrator - Marquard Media Polska Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 142A, 02-305 Warszawa.
 11. Przetwarzane są następujące kategorie Państwa danych osobowych: adres email (przy czym w Państwa adresie może znajdować się również informacja o: imieniu i nazwisku oraz miejscu zatrudnienia), a także dobrowolnie wskazana przez Panią/Pana pożądana tematyka Newslettera.
 12. Państwa dane osobowe będą przetwarzane aż do czasu otrzymania od Państwa żądania zakończenia subskrypcji Newslettera. Państwa dane osobowe zostaną usunięte także w przypadku podjęcia przez Administratora decyzji o zakończeniu świadczenia Newslettera.
 13. Administrator może zaprzestać świadczenia Newslettera z ważnych powodów - w wyniku zmiany formuły funkcjonowania Serwisów, zamknięcia Serwisu lub zmianie właściciela Serwisu. Zakończenie świadczenia Newslettera może nastąpić po przesłaniu przez Administratora stosownej informacji z 7- dniowym wyprzedzeniem).
 14. Państwa dane są udostępniane następującym kategoriom podwykonawców Administratora:
  Firmy hostingowe:
  • OVH Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Swobodnej 1, 50-088 Wrocław
  Dostawcy systemów do wysyłki newslettera:
  • The Rocket Science Group, LLC  (675 Ponce de Leon Ave NE , Suite 5000 , Atlanta, GA 30308 USA) – podmiot deklarujący stosowanie programu tzw. Privacy Shield (podstawa prawna – decyzja Komisji UE 2016/1250 z dnia 12 lipca 2016 r. w sprawie Tarczy Prywatności).
 15. Podstawą przetwarzania Państwa danych jest umowa na świadczenie usługi Newslettera – art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do skorzystanie z usługi Newslettera.
 16. Przysługuje Państwu prawo do:
  • uzyskania informacji na temat przetwarzania danych, w tym o kategoriach przetwarzanych danych osobowych i ewentualnych odbiorcach danych,
  • żądania skorygowania nieprawidłowych danych lub uzupełnienia niekompletnych danych,
  • żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych - przy czym żądanie zostanie spełnione, jeżeli spełnione zostaną wymogi prawne dotyczące takiego żądania,
  • przenoszenia danych – poprzez otrzymanie danych od administratora formacie umożliwiającym ich przekazanie wybranemu podmiotowi trzeciemu,
  • złożenia skargi do organu nadzorczego Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa – w przypadku stwierdzenia, że dane są przetwarzane sprzecznie z prawem.
 17. Wszelkie wnioski, pytania i żądania związane z przetwarzaniem danych osobowych powinny być kierowane na adres [email protected]. Ponadto żądanie usunięcia danych (rezygnacja z subskrypcji) może być zrealizowane poprzez kliknięcie stosownego linka zamieszczonego w stopce wiadomości Newslettera.
 18. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 16.04.2019 r.